Vorige

Mgr. A.H. van Luyn Politiek en Metapolitiek

  Mgr. A.H. van Luyn Politiek en Metapolitiek
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

De menselijke waardigheid overstijgt alle culturele, ideologische en religieuze contrasten. Vrijheid, gelijkheid en solidariteit zijn waarden die universeel en ondeelbaar zijn. Deze beginselen vormen het fundament zowel van de Nederlandse democratische rechtstaat als van de 'waardegemeenschap' die de Europese Unie wil zijn. Ze zijn metapolitiek: ze gaan aan de politiek vooraf en wij mensen hebben er besef van in ons geweten.Hoe werken die beginselen nu concreet in op het politieke en gewetensvol handelen? In deze bundel bespreekt de bisschop van Rotterdam monseigneur Van Luyn S.D.B. deze vragen, die van actueel belang zijn voor de samenleving in Nederland, Europa en wereldwijd.Recensie(s)Het vijfde boekje in de serie van thema's over geloof en samenleving in de Randstad door de bisschop van Rotterdam. Natuurlijk gaan die boekjes niet alleen over de Randstad, wel over thema's op dit gebied in de moderne samenleving waarvan de Randstad een exponent is. Het boekje gaat over de verwevenheid van godsdienst en politiek. De metapolitieke dimensie hangt niet af van politieke besluitvorming, maar overstijgt haar. Zo legt Van Luyn de term metapolitiek uit. Deze bundel bevat voor een deel toespraken en preken die Van Luyn hield. De ondertitel geeft aan wat de hoofdthema's van deze bundel zijn: solidariteit, gelijkheid en menselijke waardigheid moeten uitgangspunt zijn bij politieke besluitvorming. Hierbij refereert de auteur onder meer naar uitspraken van de Europese Unie en naar de resultaten van bisschoppenconferenties. Hij blijkt goed gedocumenteerd te zijn, getuige zijn verwijzingen naar veel publicaties op dit gebied. Degenen die in politiek en op godsdienstig gebied geinteresseerd zijn, zullen in dit boekje stof vinden die zal helpen bij de vorming van hun politiek en godsdienstig geweten.T2

splinternieuw

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

afhalen op afspraak mogelijk