Vorige

M. te Velde Confessies Gereformeerde geloofsverantw

  M. te Velde Confessies Gereformeerde geloofsverantw
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

i]Van de belijdenisgeschriften uit de Reformatietijd zijn de

Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) en de Heidelbergse

Catechismus overbekend geworden. [/i]Daarentegen bestaat er onder

protestants-gereformeerde Nederlanders nauwelijks kennis van

andere Europese belijdenisgeschriften uit die eeuw. Dit boek wil de

rijke confessionele erfenis uit de gereformeerde traditie ontsluiten

voor een breed publiek. Het biedt naast de bekende tekst van de

NGB vier andere belangrijke confessies uit de jaren rond 1560:

De geloofsbelijdenis van Theodorus Beza, in 1556-1557 geschreven,

de geloofsbelijdenis van de Franse Hugenotenkerken, opgesteld in

1559, de geloofsbelijdenis van de Schotse kerken, in 1560

geschreven. Na de vierde confessie, de NGB van Guido de Brès

uit 1561, volgt dan als vijfde geschrift de Tweede Helvetische

confessie. Die werd in 1561 opgesteld en in 1566 gepubliceerd.

Het boek opent met een algemene verantwoording en een brede

kerkhistorische inleiding. Elke belijdenis wordt voorafgegaan door

een historische introductie en is voorzien van aantekeningen over

personen en begrippen die minder bekend zijn. Via een register

kan men voor eigen studie vergelijken wat de diverse belijdenissen

zeggen over elk belangrijk leerstuk.[b]In dit boek staan bijdragen van:[/b] [i]drs. H.J. Boiten, dr. H.A.

Speelman, drs. J.A. Meyer, dr. E.A. de Boer, dr. F. van der

Pol en prof. dr. M. te Velde. Prof. dr. M. te Velde, hoogleraar

kerkgeschiedenis, kerkrecht en gemeenteopbouw aan de

Theologische Universiteit aan de Broederweg in Kampen, is

tevens eindredacteur[/i]pakketpost

splinternieuw

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

afhalen op afspraak mogelijk