Vorige

J. van Oort Het evangelie van Judas

  J. van Oort Het evangelie van Judas
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

Dit fraai uitgevoerde boek bevat de eerste Koptisch-Nederlandse vertaling van het recent in Egypte ontdekte 'Evangelie van Judas'. Kort voor Pasen 2006 kwam de eerste Koptische editie ter beschikking, evenals een voorlopige Engelse vertaling. In een wereldwijd uitgezonden documentaire werd het 'Evangelie van Judas' door National Geographic gepresenteerd. Tegelijkertijd werd de vondst in Nederland op een persconferentie aan de Radboud Universiteit Nijmegen bekendgemaakt.Prof.dr. Hans van Oort was vanaf het begin nauw betrokken bij de ontdekking en de uitgave van dit eeuwenoude geschrift en heeft als een van de weinigen uit Nederland het handschrift ook daadwerkelijk gezien. In dit gebonden en prachtig geïllustreerde boek staat de unieke vertaling vanuit het Koptisch. Daarnaast geeft Van Oort een toelichting op dit geschrift.Prof.dr. J. van Oort is hoogleraar Patristiek en Gnostiek te Nijmegen. Hij bestudeert de vroeg-christelijke beweging van de gnostiek. Hij is verder o.m. redacteur van het vaktijdschrift Vigiliae Christianae en de boekserie Supplements to Vigiliae Christianae. Eveneens is hij, samen met de koptoloog Stephen Emmel, uitgever van de serie Nag Hammadi and Manichaean Studies. Daarnaast is hij President van de International Association of Manichaean Studies en mede-uitgever van het Corpus Fontium Manichaeorum (Brepols).Eerste officiële vertaling vanuit het Koptisch met prachtige foto's van het handschrift!Recensie(s)Judas heeft een slechte naam: hij heeft Jezus verraden. Nu was uit een opmerking van de kerkvader Irenaeus van Lyon bekend dat de gnostici, een religieuze sekte in het Romeinse rijk met joodse wortels, een heel ander beeld van Judas hadden. Hij zou juist een ingewijde zijn geweest die Jezus' wens uitvoerde. De kerkvader heeft het ook over het Evangelie van Judas, dat bij deze gnostici populair was. Groot was de opwinding toen een Koptische vertaling van deze verloren tekst opdook. De National Geographic Society had zich erachter gezet om het in slechte staat verkerende manuscript dat onder meer deze tekst bevat, te laten publiceren door een aantal deskundigen. Nu kan iedereen lezen wat in dit alternatieve evangelie staat. In deze kleine editie vindt men een vertaling in het Nederlands, vanuit het Koptisch voorzien van toelichtingen. Deze vertaling is op grond van nieuwe vondsten bijgesteld ten opzichte van de eerdere, uitgebreidere editie van J. van Oort, 'Het Evangelie van Judas' (2006)*, die meer informatie bevatte. Een nawoord door A.F.J. Klijn sluit deze fraai vormgegeven en handige editie afT2

splinternieuw, lichte verkleuring

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

afhalen op afspraak mogelijk