Vorige

Geert Hamaker De kunst van zinvol werken

  Geert Hamaker De kunst van zinvol werken
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

Er vindt een paradigmawisseling plaats.

Dat stelt onze arbeidsbeleving ernstig op de proef.

Banen verdwijnen.

Arbeid verdwijnt.

Loopbanen veranderen.

Er ontstaat een 'nomadische'Arbeidsmarkt.

Werknemers worden werkondernemers.

Het informatietijdperk is begonnen.

Dat brengt nieuwe structuren en werkwijzen met zich mee.

De economie verandert fundamenteel.

Het enige wat zeker lijkt, is een bijna totale onvoorspelbaarheid.

De mechanistische denkwijze heeft afgedaan.

Collectief wordt weer belangrijker dan individueel.

We transformeren naar holistischer en pluriformer samenleven.



En wij?

Hoe houden wij ons staande?

Hoe passen wij ons aan?

Hoe doen we dan ons werk?

De kunst van zinvol werken in de 21e eeuw.



Recensie(s)



In deze uitgave ontwikkelt de auteur zijn toekomstvisie op het thema arbeid/werkgelegenheid. Hij gaat ervan uit dat tijdens de industrialisatie (betaalde) arbeid een dictatuur is geworden. Volgens hem is het een genormeerd gedrag gericht op de instandhouding van het leefmilieu. Via technologische ontwikkelingen en raplexity (rapidity + complexity) zijn we nu in het informatietijdperk beland. Dat tijdperk zal gekenmerkt worden door een nomadische werkmethode met bijbehorende organisatievorm van informatie bewerken/verwerken/transporteren. De nadruk zal liggen op kwaliteit en snelheid in een netwerkeconomie. De tijdelijke organisatie (met exponentiële groeivorm) zal de stabiele hiërarchische organisatievorm verdringen. Iedereen wordt portofoliohouder en ad hoc aan een team toegevoegd. Een zeer boeiende visie die onder andere gebruik maakt van de ideeën van Ofman (kernkwadranten), Beck en Cowan (ontwikkelingsnivo), Zwart en Vinke (personeelsbeleid) en Tofler (tijdperkindeling).



T2

splinternieuw

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

boekhandel de oorsprong