Vorige

Ries Maaswinkel Hier beneden is het

  Ries Maaswinkel Hier beneden is het
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

Het nieuwetijdsdenken (New Age) wordt niet probleemloos binnen de kerken ontvangen. Integendeel, er leeft vaak fundamentele kritiek op New Age. In dit boek wordt een aantal aspekten van New Age op kritische wijze aan de orde gesteld. Gewezen wordt op de visies van New Age op dood, zin van het leven, zin van het kwade en reïncarnatie, waarin aan het konkrete menselijke bestaan te kort wordt gedaan. Aangetoond wordt dat New Age niet nieuw is, maar deel uitmaakt van een gnostieke stroming in onze cultuur, altijd tegengesteld aan het christelijk geloof. Ingegaan wordt op die visies op engelen en nieuwe openbaringen, waarbij blijkt dat New Age andere wegen gaat dan het christelijk geloof. Bekritiseerd wordt de vooringenomenheid van New Age ten opzichte van de bijbel, Jezus Christus en de verlossing. Zo worden er vanuit een theologische visie vraagtekens geplaatst en kritische kanttekeningen gemaakt bij een verschijnsel dat steeds meer mensen in zijn greep krijgt. Een nuttig boek, noodzakelijk vanwege het broodnodige evenwicht tegenover de kritiekloosheid en eenzijdigheid waarin New Age meestal ontvangen wordtT1

splinternieuw

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

boekhandel de oorsprong