Vorige

W. van 't Spijker Bij Brood en Beker 1980

  W. van 't Spijker Bij Brood en Beker 1980
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

  

SPIJKER Prof.Dr.W.van ‘t e.a. (Red.) BIJ BROOD EN BEKER. Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk. Onder redactie van: Prof.Dr.W.van ’t Spijker, Dr.W.Balke, Drs.K.Exalto en L.van Driel. 1980 geb.456 pag. (Geïll.)

1e druk, 1980

 456 pagina's

 Geb.


De eeuwen door heeft Gods kerk avondmaal gevierd. Zij zal het blijven doen totdat de bruiloft van het Lam is gekomen, wanneer de wijn nieuw zal worden gedronken in het koninkrijk van de Vader. 'Doet dit tot mijn gedachtenis totdat Ik kom.' Dit beloftewoord richt de aandacht van het geloof op het het heil dat volbracht is, volkomen volbracht. Daarom is het avondmaal de gedachtenismaaltijd. In deze uitgave worden vele facetten van de leer en de praktijk van het avondmaal diepgaand besproken. Het boek begint met een exegetisch deel, waarin op heldere wijze de gegevens uit het Nieuw Testament, gezien in hun context, belicht worden. het boek vervolgt met een historisch gedeelte. Hierin gaan de scribenten na hoe deze gegevens in de loop van de geschiedenis, met name in het gereformeerd protestantisme, zijn verwerkt. De vragen van de moderne tijd, die onder meer worden opgeroepen door de oecumenische beweging, krijgen ruime aandacht. Ten slotte geven de auteurs in het praktische gedeelte een duidelijke uiteenzetting over het klassieke avondmaalsformulier. Met Bij brood en beker beogen auteurs en redactie de gemeente in haar volle breedte te bereiken en te dienen. Er is naar gestreefd niet alleen op theologische en historische wijze bezig te zijn, maar tegelijk in een begrijpelijke stijl te schrijven


pakketpost

als nieuw, nieuwstaat, ongelezen, omslag echter beschadigd

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

boekhandel de oorsprong