Vorige

N. Bakker Als het doek valt Kerk in perspectief

  N. Bakker Als het doek valt Kerk in perspectief
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

Dit boek staat in het teken van de kerk. juist nu de gemeente zo onder vuur ligt en velen de kerk als heilsinstituut hebben ingeruild voor een herberg, en anderen zich inzetten voor van de eredienst omdat men geen eigen identiteit meer heeft, wordt aan de hand van toneeltermen - op dit spoor gezet door Thomas Naaste pads flitsende Schouwspelers van God - door theologen in diverse bijdragen uitgelegd wat de gemeente is, maar vooral waartoe ze is geroepen! Wie denkt dat het doek is gevallen, houdt geen rekening met het De, bundel opent, zoals gebruikelijk in deze serie, met een bijdrage van Frans Breukelman. Deze keer wijst hij ons op het bijbels spreken dat altijd een spreken 'in actu' is. In het spreken krijgt de intentie van het hart haar gestalte, haar concrete vorm en richting. Kortom, wij krijgen een rol toebeeld. Lagedijk en Ter Schegget gaan in op het wezen van de gemeente, terwijl Klouwen en Mataheru de ernst van het spel en de toegift van de weder komst belichten. Deurloo en Van Nieuw poort gaan in op de bijbelstheologische betekenis van respectievelijk de tempel als toneel en als de ruimte waarin de schriften worden geopend. Luttikhuis tracht de, gemeenteopbouw en de liturgie bij elkaar te houden, en Kouwijzer neemt de beeldspraak in de praktische theologie onder de loep. Doevendans kritiseert de gangbare praktische theologie die vaak middels een concensus-theologie een religieustherapeutisch communicatieve cultuur nastreeft, en voorbijgaat aan,.,het-.fo~c4t alleen God onze kerk tot heilige kerk kan maken. Reeling Brouwer wijst op, in nieuwe gestalten van de gemeente. Ten slotte wijzen Bakker en Boissevain op de theologische betekenis van Vestdijks 'De kelner en de levenden' en Becketts.


T2

splinternieuw, lichte verkleuring

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

boekhandel de oorsprong