Vorige

E.G. White Schreden naar Christus

  E.G. White Schreden naar Christus
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

Ellen White (overleden 1915) was een van de belangrijkste geestelijke leidsters en visionair profetes van de Zevende Dag Adventisten. Haar boeken, waaronder 'De wens der Eeuwen', de formidabele 'biografie' van Jezus van Nazareth, worden nog steeds in vele talen vertaald. Dat geldt ook voor dit boekje (in meer dan vijftig talen vertaald). Op eenvoudige, heldere wijze schrijft ze indringend, met een veelheid van verwijzingen naar de Schrift, over het door genade komen tot geloof in Jezus, de Christus. Het tweede deel geeft aan hoe Christus gehoorzaam te blijven: volgen in een leven van overgave, Bijbellezen, gebed, heiliging en dienst, 'opdat hij (de mens) langs de door God bepaalde weg behouden worde'. 'God heeft Christusgemeente belast met de zorg voor 's mensen zaligheid en het is haar roeping het Evangelie aan de wereld te verkondigen', een roeping die op alle christenen rust. Het boekje bevat in nog geen negentig bladzijden de kern van de Bijbelse boodschap.


T1

splinternieuw

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

boekhandel de oorsprong