Vorige

G. Dekker Godsdienst en Samenleving

  G. Dekker Godsdienst en Samenleving
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs in de godsdienstsociologie. Maar het kan ook, individueel of in groepen, gebruikt worden om de kennis omtrent het godsdienstig leven te verdiepen. Kennis van de sociale aspecten van dit leven is immers onmisbaar voor een goed inzicht in het bestaan en functioneren daarvan.Recensie(s)

Deze inleiding in de godsdienstsociologie behandelt kort de geschiedenis van het vak en zijn verhouding tot de sociologie en de theologie en presenteert de belangrijke theorieën, discussies en onderzoeksresultaten. De Nederlandse traditie van het vak en de bevindingen betreffende Nederlandse kerkelijke en godsdienstige ontwikkelingen krijgen de nadruk. De tekst is uitgebreid geïllustreerd en gedocumenteerd met relevante citaten uit de vakliteratuur. De auteur is hoogleraar godsdienstsociologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Voordeel van deze inleiding is dat ze geen voorkennis veronderstelt. Hierom en dankzij haar opzet is zij geschikt voor gebruik in verschillende onderwijssituaties. Bovendien betreft het een degelijk overzicht. Deze degelijkheid is ook een nadeel. De auteur beperkt zich tot uitsluitend de godsdienstsociologische tradities zelf, terwijl het gezien de huidige ontwikkelingen in het vak voor de hand had gelegen ook elementen uit vakken als geschiedenis, (sociale) psychologie en zeker culturele antropologie erbij te betrekkenT2

splinternieuw

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

boekhandel de oorsprong