Vorige

Bertrand Russell Geschiedenis der Westerse Filosofie‏

  Bertrand Russell Geschiedenis der Westerse Filosofie‏
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

Bertrand Russell: De geschiedenis der westerse filosofie


in samenhang met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden
Dit boek behoort tot de standaardwerken van deze grote Engelse wijsgeer en strijder voor vrede en gerechtigheid. Zijn overzicht van de geschiedenis der wijsbegeerte, speciaal die van het westen, vanaf de Griekse wijsbegeerte tot op heden is een monumentaal werk.

Het valt op door de gelukkige gave, die vele Engelse denkers eigen is, dat het vlot en gemakkelijk, zonder enige zwaarwichtigheid of duisterheid het onderwerp voor het voetlicht brengt.

Grote verdienste van dit werk is, dat Russell zich niet uitsluitend tot een opeenvolgende behandeling van de vertegenwoordigers van de verschillende perioden beperkte, maar hij zag tevens kans hun opvattingen te plaatsen in het kader van politieke en maatschappelijke omstandigheden, waardoor het werk boven het niveau van een geschiedenis der wijsbegeerte zonder meer is uitgegroeid.

Uitg. Servire, gebonden met stofomslag.