Vorige

Ger Groot De Uitgelezen Sartre

  Ger Groot De Uitgelezen Sartre
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

Sartre (1905-1980) is, ruim vijfentwintig jaar na zijn dood, nog altijd een van de meest emblematische filosofen van de twintigste eeuw. Meer dan de filosofen die na hem kwamen heeft Sartre een filosofie ontwikkeld die de concrete bestaansproblemen tot uitgangspunt neemt en een antwoord tracht te formuleren op de vraag wat het betekent en betekenen moet een mens te zijn. Ingeleid en toegelicht door Ger Groot. Recensie(s) Voorbeeldig uitgegeven bloemlezing uit de wijsgerige publicaties van een filosoof, die ook bekend werd als toneelschrijver, romancier en politiek journalist. Sartre (1905-1980) was na de Tweede Wereldoorlog de meest bekende vertegenwoordiger van het existentialisme, dat tegemoet kwam aan de toen heersende drang naar bevrijding. In de jaren zestig, toen S. zich ontpopte als een rabiaat communist, nam zijn invloed af. De bloemlezing, samengesteld door Ger Groot, docent aan de Erasmus Universiteit, wordt gedragen door de overtuiging, dat Sartre met name voor de wijsgerige ethiek van blijvende betekenis is. Veel ruimte is gereserveerd voor 'Het zijn en het niet' (1943), waarvan tot nu toe geen Nederlandse vertaling bestond. Daarnaast fragmenten uit de studies over Husserl en Kierkegaard, het slot van de 'Kritiek van de dialectische rede', stukken uit het oorlogsdagboek, de befaamde lezing 'Existentialisme is humanisme', teksten over Jean Genet en Flaubert, steeds ingeleid en geannoteerd door de samensteller. De vertalingen, resultaat van teamwork, zijn helder en fraai. Met biografie, bibliografie en namenregisterT2

splinternieuw

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

boekhandel de oorsprong