Vorige

Jan Foudraine Bunkerbouwers

  Jan Foudraine Bunkerbouwers
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

 Wij boeken grote vooruitgang,' zo citeert de auteur de dichter Ogden Nash, maar we gaan alleen in de verkeerde richting. Dit boek bevat een felle aanval op de macht van de medische, thans 'biologische' psychiatrie en, geheel in stijl met WIE IS VAN HOUT.... Ook een nieuw en bewogen pleidooi voor de psychotherapeutische ontmoeting. Ze wordt zeer concreet beschreven met behulp van bijdragen van een van Foudraines cliënten, die het proces van intensieve psychotherapie van binnenuit onder woorden brengt. BUNKERBOUWERS - en dat zijn wij allemaal - gaat over isolement en het verlangen naar eenheid.Recensie(s)Foudraine schreef in de jaren 70 zijn bekende boek 'Wie is van hout'. Het maakte furore: een nieuwe beschouwing over de mens met psychische moeilijkheden. Zijn nieuwe boek pakt hetzelfde thema op. Hij levert grondige kritiek op de mensvisie van de huidige psychiatrie. Die zou te veel uitgaan van de vooronderstellingen van een strikt biologische psychiatrie. Daardoor verdwijnt de psychisch zieke mens in een uiterst versmalde diagnostiek die zich hoofdzakelijk bepaald tot de aard van de hersenprocessen. Door deze onverantwoorde reductie blijft veel menselijke problematiek liggen en de behandeling grijpt aan op ontregelde hersenbiochemie. Foudraine's boodschap is duidelijk. Je moet, aldus de auteur, de mens niet versmallen tot biologisch wezen alleen. Ook psychosociale processen van ontwikkeling en funktioneren moeten aandacht krijgen. Het boek is langdradig. Veel eigens, gebaseerd op andersgericht onderzoek, is niet te vinden in dit boek. Bovendien is het betoog ook niet geheel terecht. De stelregel geldt: geef pillen en praat tegelijkertijd met de patiënt. Het gevaar om te volstaan met pillen, is reëel; de waarschuwing maakt dan ook de waarde van dit boek uit. ToptienboekT1

als nieuw, lichte verkleuring

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

boekhandel de oorsprong