Vorige

W. Gunning Behandelingsstrateg. bij kinderen en jeugd ADHD

  W. Gunning Behandelingsstrateg. bij kinderen en jeugd ADHD
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

 Doel van dit boekje over ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, is de clinicus-practicus handvatten aan te bieden voor de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met ADHD. In 1997 heeft de American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP, 1997) richtlijnen uitgebracht voor het klinisch handelen bij ADHD. Binnenkort zullen de richtlijnen verschijnen van een Europese werkgroep Hyperkinetic Disorder/ADHD (Taylor e.a., in druk) en zijn ook de richtlijnen te verwachten van een werkgroep ADHD van de Sectie Kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Deze drie richtlijnen komen goeddeels met elkaar overeen. De richtlijnen zijn geen dwingende voorschriften; afhankelijk van de setting en het type klinisch probleem dienen de richtlijnen naar eigen inzicht te worden toegepast. In dit boekje is de nu beschikbare informatie gebundeld, gericht op artsen in de eerste en tweede lijn, en beperkt tot kinderen en jeugdigen met ADHD. In hoofdstuk 1 worden het klinisch beeld en de diagnostiek beschreven. Hoofdstuk 2 beschrijft de overlap en relatie met andere stoornissen. Hoofdstuk 3 gaat over de neurologie. Hoofdstuk 4 beschrijft de epidemiologie, signalering en verwijzing. In de hoofdstukken 5 en 6 komen achtereenvolgens de gedragstherapie en de farmacotherapie aan de orde.De totstandkoming van het boek Behandelingsstrategieën bij Kinderen en jeugdigen met ADHD en de organisatie van het eraangekoppelde symposium zijn initiatieven van CURE & CARE development. CCd wil hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van standaarden en strategieën die leiden tot kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen.T1

splinternieuw

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

boekhandel de oorsprong