Vorige

James Dobson Liefde en Discipline

  James Dobson Liefde en Discipline
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

 Ouders hebben er tegenwoordig de grootste moeite mee om discipline positief in verband te brengen met opvoeding en ouderschap. De beroemde Amerikaanse kinderpsycholoog James Dobson heeft echter op overtuigende wijze aangetoond dat de huidige weerstand tegen discipline ongegrond is en in feite berust op het misverstand dat liefde en discipline niet met elkaar combineren. Dit misverstand resulteert in een opvoedingsmethode die wel moet mislukken omdat het uitschakelen van iedere vorm van discipline eenvoudig betekent dat aan het kind elk houvast wordt ontnomen. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden laat James Dobson zien dat ware liefde en geborgenheid in de opvoeding altijd en overal onderbouwd worden met redelijke en consequente discipline. Alleen op deze wijze worden kinderen echt toegerust met de kracht om zelf stand te kunnen houden in het leven en om later hun verantwoordelijkheden als volwassenen te dragen.Recensie(s)Is het wel mogelijk kinderen op te voeden met een stevige leiding? Verdragen pedagogische openheid en ontvankelijkheid zich wel met gezag en discipline binnen de opvoedingssituatie? Het zijn vragen waar opvoeders in toenemende mate mee geconfronteerd worden. De gevolgen van de anti-autoritaire pedagogie en de sterk op het gratificeren gerichte omgang met kinderen doen zich gelden. Normloosheid, gedragsproblemen en allerlei egocentrisch gedrag blijken moeilijk in de hand te houden. De kinderpsycholoog Dobson biedt in dit boek een basis voor verantwoord ouderschap. Haar ideeën die ze op prettige en deskundige wijze behandelt, worden gedragen door een jarenlange praktijkervaring: de opvoeding van eigen kinderen, maar ook de begeleiding van studenten en vanuit de vele praktijksituaties. Het is dus een actueel boek geworden. Het verschijnt in ons land nu in een vierde, herziene en iets uitgebreide druk. Het is een prettig leesbaar boek. Het blijft dicht bij de praktijk en vraagt terecht aandacht voor een al te zeer verwaarloosd opvoedingsaspect: opvoeden tot vrijheid vanuit gezag.als nieuw, lichte verkleuring, vaste prijs

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

boekhandel de oorsprongBij bestellingen vanaf € 25,- worden geen verzendkosten berekend.

Verzendkosten buitenland: op aanvraag.