Vorige

Mirjam Groen Praktijkgerichte Sociale Vaardigheden

  Mirjam Groen Praktijkgerichte Sociale Vaardigheden
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

 Serie Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit

Elk beroep of elke functie vereist specifieke vakkennis, van arts tot schilder, van bedrijfsleider in de detailhandel tot hulpverlener. Wat alle beroepsbeoefenaren gemeen hebben is dat zij in contact staan met mensen, dat zij dagelijks communiceren over uiteenlopende onderwerpen. Over die dagelijkse beroepsmatige omgang met de ander gaat dit boek. Verschillende vaardigheden die van belang zijn voor een goed verloop van de communicatie passeren de revue. Uiteraard zal ieder die zich de vaardigheden eigen maakt, deze ook toepassen buiten de beroepsomgeving, in de privésfeer.

Het Hoger Beroepsonderwijs en het Wetenschappelijk Onderwijs leiden mensen op om uiteindelijk goede beroepsbeoefenaren, onderzoekers of wetenschappers te worden. Naast de vakinhoudelijke kennis moet de student vaardigheden bezitten of zich eigen maken die een soepele, respectvolle interactie met de ander bewerkstelligen. Het succes van een onderzoek of samenwerking hangt niet alleen af van de vakkennis die aanwezig is, maar ook van de wijze waarop men tijdens het werk met elkaar omgaat.

Het doel van het boek is de lezer inzicht te geven in deze sociale en interactionele vaardigheden en handvatten aan te reiken deze zelf toe te passen. Daarnaast leert hij hierop te reflecteren en zodoende zichzelf verder te bekwamen in communicatie en interactie.

Het boek behandelt de basisvaardigheden voor communicatie en interactie en is praktijkgericht. Herkenbare situaties dienen als uitgangspunt voor verheldering van de leerstof én voor de oefeningen in het trainen van vaardigheden. De lezer kan het boek zelfstandig doorwerken. Naast de praktijk is er ook aandacht voor de achterliggende theorie. De lezer doet basiskennis op waarmee hij gericht verder kan zoeken in de literatuur. Met deze kennis en vaardigheden legt hij een fundament voor het ontwikkelen van meer beroepseigen, specifieke en complexe vaardigheden die zijn werkuitvoering kwalitatief verhogen.

Praktijkgerichte Sociale Vaardigheden sluit aan bij de eisen tot vakbekwaamheid of competenties voor het Hoger Beroepsonderwijs en het Wetenschappelijk Onderwijs. Het levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de communicatieve en interactionele vaardigheden van een breed scala aan (toekomstig) beroepsbeoefenaren. De student of uitvoerend werker die dit boek doorwerkt, verwerft competenties die zijn persoonlijke omgang met anderen verbeteren. De positieve invloed hiervan zal tot uiting komen in zijn uiteindelijke werkresultaat!

De auteurs van dit boek werken zelf in een relatiegericht beroep. Zij hebben een schat aan ervaring in communicatie en interactie binnen de hulp- en dienstverlening. Zij werkten én werken dagelijks met de vaardigheden uit dit boekals nieuw, vaste prijs

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

boekhandel de oorsprongBij bestellingen vanaf € 25,- worden geen verzendkosten berekend.

Verzendkosten buitenland: op aanvraag.