Vorige

Joanne Klink Het onbekende venster

  Joanne Klink Het onbekende venster
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 
Aan de titel ligt de gedachte ten grondslag, dat er een wereld is, die wij niet zonder meer kunnen waarnemen dat kan alleen als wij door een venster kijken. Maar juist dat venster is onbekend, verborgen - men moet zelfs zeggen: verborgen gemaakt en gehouden door allerlei' factoren in onze cultuur, ook door de kerk. Wat Dr. Klink met dit boek bevorderen wil is, dat dit onbekende venster opnieuw zichtbaar wordt, zodat ook kerkelijke mensen door dat venster gaan kijken en dingen kunnen zien, die lang onopgemerkt zijn gebleven en die in onze dagen juist met nadruk aan de orde worden gesteld. Met haar boek wil zij een brug slaan. Geen ophaalbrug naar 'New-Age'- dat woord komt maar één keer in haar boek voor - maar een brug vanuit de kerk en de theologie naar nieuwe inzichten en ontdekkingen betreffende de mens en de kosmos, die in het christelijk geloofsdenken nog niet zijn verwerkt. Ze laat zien, hoe deze nieuwe visies de mens tekenen en welke antwoorden zij geven op de kernvragen van het mens-zijn: waar kom ik vandaan? waarom ben ik nu hier? Waarga ik naar toe? In dit kader brengt zij ook herhaaldelijk de Bijbel ter sprake. In allerlei eerdere publikaties heeft zij de blijvende fundamentele betekenis van de Bijbel onderstreept en daarvan neemt zij in dit boek niets terug. Maar - zo zouden we de mening van Joanne Klink op dit punt kunnen weergeven - God was niet 'uitgepraat', toen de Bijbel eenmaal tot stand gekomen was. De Bijbel met alles wat hij zegt over profetische inspiratie, de dienst van engelen e.d. bevat veeleer een program van wat God ook, nu doet. God zwijgt niet maar Hij gaat door zich te openbaren, juist ook in deze dagen.

 

 

als nieuw, lichte verkleuring

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

boekhandel de oorsprong

 

Bij bestellingen vanaf € 25,- worden geen verzendkosten berekend.

Verzendkosten buitenland: op aanvraag.