Vorige

Piet Vroon Wolfsklem

  Piet Vroon Wolfsklem
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

 Wie zijn wij en waar komen wij vandaan? Hoe is de evolutie van het gedrag, van het bewustzijn en het zelfbewustzijn in zijn werk gegaan? Op deze vragen gaat het boek in.


De evolutie verloopt met horten en stoten en er komen vaak 'slordige' constructies tot stand. De hersenen zijn opgebouwd uit systemen die een verschillende ouderdom hebben en waarin zich verschillende typen processen afspelen. De chaostheorie suggereert dat sommige delen van het brein nauwelijks op een voorspelbare manier functioneren. Vanuit deze beide invalshoeken wordt een schets gegeven van allerlei menselijke gedragingen alsmede van verschijnselen en problemen zoals falend beleid, het slecht functioneren van bepaalde organisaties en dergelijke. Vervolgens komt de psychosomatiek aan de orde. Een aantal ziekelijke processen is te begrijpen op grond van het feit dat zowel de gezonde als de zieke mens een lange evolutionaire geschiedenis in zich draagt.

Het tweede deel van het boek gaat over de evolutie van het (zelf)-bewustzijn. Ziektebeelden laten zien dat controleverlies over onze belevingen niet ongewoon is. Beheersing over een 'innerlijk leven' staat in verband met een 'centrale controle-eenheid' in de hersenen, die opereert vanuit taalcentra. Analyses van klassieke Griekse en joodse literatuur suggereren dat de 'wording van de persoon' een geleidelijk verlopend proces is geweest.

De groei van onze gedragsmogelijkheden lijkt thans afgeremd te worden door een 'involutieproces' in de vorm van zowel godsdienstig als wetenschappelijk fundamentalistisch denken. Wie het leven onder ogen ziet, zal echter tot het besef komen dat hij te maken heeft met een onoplosbaar probleem. Vanuit dat perspectief zijn algemene theorieën over de werkelijkheid te beschouwen als individuele en sociale hypnotica.

 

als nieuw, lichte verkleuring

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

boekhandel de oorsprong

 

Bij bestellingen vanaf € 25,- worden geen verzendkosten berekend.

Verzendkosten buitenland: op aanvraag.