Vorige

Willem J. Ouweneel Geneest de zieken!

  Willem J. Ouweneel Geneest de zieken!
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

 De Heere gaf aan zijn discipelen een omschrijving van hun opdracht, en daarbij hoorde ook het bevel: 'Geneest de zieken!' Op geen enkele wijze en op geen enkel moment is die opdracht ingetrokken. Er is geen woord in het Nieuwe Testament waaruit blijkt dat Gods wondermacht in de genezing van zieken na een tijdje zou ophouden. En in de kerkgeschiedenis is gebleken dat genezingswonderen alleen dan ophielden als de gelovigen er geen geloof voor hadden.


Dit nogal opzienbarende boek brengt het bijbelse onderwijs over genezingsbedieningen in kaart. De auteur, zelf niet afkomstig uit de charismatische beweging, bepleit indringend een open houding voor de gaven van de Geest. En tegelijk brengt hij, respectvol maar zeer beslist, orde in de vaak verwarrende en soms ongefundeerde gedachten die hierover in omloop zijn geraakt.

Traditionalisten zullen moeite hebben met dit boek, omdat het hun niet makkelijk zal vallen helemaal opnieuw na te denken over dit onderwerp. Sommige 'charismatische' gelovigen die onkritisch alle vormen van genezingsbedieningen hebben geaccepteerd, zullen wel eens moeten slikken als de schrijver vertrouwde termen aan de tand voelt. Maar degenen die een bijbels verlangen hebben naar de volheid van de gaven van Gods Geest, zullen erdoor bemoedigd worden in geloof stappen te zetten op de weg die de Schrift daarvoor aanwijst.

Recensie(s)

Met de titel van dit boek verwijst de auteur, theoloog, naar de aanbeveling die Jezus aan zijn discipelen gaf. De auteur ziet dit als een opdracht die ook binnen de kerk uitgevoerd dient. Jammer genoeg is het genezen door gebed en handoplegging in onbruik geraakt, onder andere door verminderd geloof erin. Dit - volgens de achterflaptekst - opzienbarende boek geeft een overzicht van veel, zo niet alles, van wat de Bijbel over het onderwerp zegt, met commentaar van de schrijver. Hij geeft veel aandacht aan mogelijke bezwaren en excessen, aan de voorwaarden die vervuld moeten worden, en aan dwalingen (zowel christelijke als niet-christelijke). De auteur ontvouwt ook een door de Bijbel gevoede visie op ziekte en gezondheid, en de genezende kracht waarvan bij genezingsbediening sprake kan zijn. Veel literatuurverwijzingen en een overzicht van bijbelpassages over genezingen, 'bevrijdingen' en opwekkingen.

 

splinternieuw, vaste prijs

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

boekhandel de oorsprong

 

Bij bestellingen vanaf € 25,- worden geen verzendkosten berekend.

Verzendkosten buitenland: op aanvraag.