Vorige

G. Lang Psychologische gespreksvoering

  G. Lang Psychologische gespreksvoering
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

 Het boek Psychologische gespreksvoering is volledig herzien. Dit boek gaat over tweegesprekken in hulpverleningssituaties. Nog meer dan voorheen sluit dit boek aan op de praktijk. In dit boek vormen uitgangspunten over het omgaan met mensen, theoretische inzichten en praktisch handelen een harmonieus geheel. Na een bespreking van de algemene gezindheid tegenover de cliënt, volgt informatie over theorieën die de hulpverlener aanknopingspunten bieden om het gedrag van de cliënt te kunnen plaatsen. Deze theorieën zijn verwerkt in: de cliëntgerichte, de cognitief-psychologische en de sociaal-leer-theoretische benadering. Deze benaderingen bepalen de rol van de hulpverlener als respectievelijk: vertrouwensfiguur, mededeelzame detective, docent en coach. Deze rollen zijn in een gesprekmodel met drie fasen geplaatst. De fasen zijn: probleemverheldering, -nuancering en -behandeling. De elfde druk is volledig bijgewerkt aan de hand van recent wetenschappelijk inzicht. 

Herziene versie

In de herziene versie (juli 2003) is meer dan voorheen, aandacht besteed aan structurering van het het hulpverleningsproces, doelgericht helpen en het bevorderen van het zelfsturend vermogen van de cliënt. De indeling en de onderwerpen zijn dezelfde gebleven; het gaat immers om basisinzichten en -vaardigheden die hun waarde behouden. Hoofdstuk 8 is voor een groot deel herschreven met een concrete aanpak en vaardigheden voor het coachen van cliënten. 

Het huidige onderwijs, gericht op beroepsbeoefening, vraagt leerstof waarin kennis en vaardigheden overzichtelijk, geïntegreerd en praktijkgericht worden aangeboden. Daartoe is de tekst nog toegankelijker gemaakt met meer praktijkvoorbeelden, strakkere formuleringen en een overzichtelijker lay-out. Psychologische gespreksvoering levert zo als het ware de basiscompetenties voor professionele communicatie in de brede zin. 

Inhoud

1. Inleiding

2. De gezindheid van de hulpverlener

3. De cliëntgerichte benadering

4. De sociaal-leertheoretische benadering

5. De hulpverlener aan het werk

6. Basisvaardigheden

7. Nuancerende vaardigheden

8. Strategie bij probleembehandelingals nieuw, nieuwstaat, vaste prijs

excl. verzendkosten, verzendkosten koper

boekhandel de oorsprongBij bestellingen vanaf € 25,- worden geen verzendkosten berekend.

Verzendkosten buitenland: op aanvraag.