Vorige

Henk de Visser Kind, Geloof, Vertrouwen Weerbaarheidstrainin

  Henk de Visser Kind, Geloof, Vertrouwen Weerbaarheidstrainin
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

 n tien voorgewerkte lessen "weerbaarheidstraining" gaat de schrijver de stoere, de pester, de stille, de meeloper en de gepeste onder schoolkinderen van 9-12 jaar te lijf. Voorafgaande aan deze lessenserie wordt, in een algemeen gedeelte van het boek, het doel duidelijk gemaakt. Het geheel is een overzichtelijke werkmethode. In korte hoofdstukken wordt de nadruk gelegd op steeds weer terugkerende oefeningen om zelfvertrouwen bij het kind te bevorderen. Ook mislukkingen komen naar voren. Ze worden gezien als een oefening voor "volgende keer beter". Het is de bedoeling dat het boekje gebruikt wordt voor werken in groepsverband. Het boek is bestemd voor de leider. Suggesties voor bijvoorbeeld rollenspelen of het opstellen van vragenlijsten kunnen uit het boek worden overgenomen. Al met al is het een goed hanteerbaar en duidelijk werkje, dat het leven van schoolkinderen beter kan maken. Voor leerkrachten en werkers in de jeugdgezondheidszorg.

(Biblion recensie, M.C. van Mook-van Gilsplinternieuw, vaste prijs