Vorige

Toni Morrison Zwarte Lokvogel

  Toni Morrison Zwarte Lokvogel
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

In Zwarte lokvogel beschrijft toni Morrison de heftige liefde van

twee jonge mensen in de Dominicaanse Republiek. Met hun zo

verschillende achtergronden moeten zij vele tegenstellingen

overwinnen; die tussen blank en zwart, arm en rijk en die tussen

oude mythen en modern leven. Met een scherp oog voor nuances

tekent Morrison hun schrijnende liefdesgeschiedenis.In deze roman komen drie thema's aan de orde. De tegenstelling

blank-zwart, gepaard gaande met de tegenstelling rijk-arm, komt

tot uiting in het eerste gedeelte van het boek. De schatrijke

Valerian Street woont met zijn vrouw en zijn zwarte personeel op

een eiland in de Dominicaanse Republiek. Spanningen in zijn

huwelijk en met zijn personeel leiden tot een uitbarsting die

ernstige gevolgen heeft. Het tweede deel beschrijft de relatie

tussen het zwarte model Jadine en de arme neger Son. Hun

verschillende achtergrond en cultuur maakt een eind aan hun

korte maar intense verhouding. Ten slotte is "Zwarte Lokvogel"

ook een feministisch boek waar het de beschrijving van Jadines

denken en handelen betreft. Deze drie thema's zijn knap tot één

geheel verweven dat dankzij een vlot, soms bijna luchthartig

taalgebruik, zeer leesbaar is. De schrijfster (1931) kreeg de

Nobelprijs voor literatuur.

2

als nieuw, verkleuring