Vorige

Gerrit de Kruijf Meer dan een Optelsom o.a. Andre Rouvoet

  Gerrit de Kruijf Meer dan een Optelsom o.a. Andre Rouvoet
Selecteer artikel:
     
 
 
 

Omschrijving:
 

Tot voor kort was praten over de waarde van het gezin taboe. Dat rook naar spruitjes. Met de instelling van een ministerie voor Jeugd en Gezin is het taboe verdwenen. De auteurs van deze bundel – prominente politici en ethici – juichen deze ontwikkeling toe, maar vinden wél dat politieke maatregelen hand in hand moeten gaan met een fundamentele reflectie op het gezin.Zonder die reflectie wordt het gezin makkelijk beschouwd als een optelsom van zijn leden of als een instrument om sociale cohesie te bevorderen. Volgens de auteurs gaat gezinspolitiek van een aantal tegenstrijdigheden uit. Zo wordt het gezin vooral functioneel benaderd, als middel tot cohesie. Terwijl het gezinsleven aan alle functionaliteit voorafgaat: het is een natuurlijke vorm van samenleven. Bovendien wil de politiek het gezin vaak beschermen, door allerlei individuele rechten in stelling te brengen: de rechten van de vrouw, van het kind etcetera. Maar doet een beroep op deze rechten juist geen afbreuk aan de vrijheid van het gezinsleven? De bundel verschijnt in het najaar, vlak voor de Gezinsnota van minister Rouvoet.Onder redactie van prof.dr. Gerrit de Kruijf en dr. Petruschka Schaafsma. De Kruijf is hoogleraar systematische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit. Van hem verscheen onder meer 'Ethiek onderweg: Acht adviezen' (2008). Schaafsma is universitair docent aan het departement Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en auteur van 'Reconsidering Evil' (2006).T2

splinternieuw