Inspiratie

 

GEBEDEN uit Don Miguel Ruiz Meesterschap in Liefde blz. 161

GEBEDEN

Neem alsjeblieft een ogenblik om je ogen te sluiten, je hart te openen en alle liefde te voelen die uit je hart komt.

Bid samen met mij een speciaal gebed om het samenzijn met onze Schepper te ervaren.

Richt je aandacht op je longen, alsof je alleen maar uit longen bestaat. Voel hoe prettig het is wanneer je longen zich uitzetten om de grootste behoefte van het menselijk lichaam te vervullen: ademen.

 

Adem diep in en voel hoe de lucht je longen vult. Voel hoe de lucht uit liefde bestaat. Voel de verbintenis tussen de lucht en je longen – een verbintenis van liefde. Laat je longen zich met de lucht uitzetten, totdat je lichaam zich gedrongen voelt de ingeademde lucht kwijt te raken. Adem dan uit en voel dat genoegen opnieuw. Het vervullen van welke behoefte van ons lichaam dan ook geeft ons een prettig gevoel. Ademen geeft on een aangenaam gevoel. Gewoon ademen is voor ons al genoeg om altijd gelukkig te zijn, om van het leven te genieten. Alleen al te leven is genoeg. Voel hoe fijn het is te leven, hoe fijn het is liefde te voelen…..

 

 

GEBED OM BEWUSTZIJN

Vandaag, Schepper van het Universum, vragen wij u ons hart en onze ogen te openen, opdat we kunnen genieten van al wat u heeft geschapen en in eeuwigdurende liefde met u kunnen leven. Help ons u te zien in alles wat we met onze ogen, met onze oren, met ons hart, met al onze zintuigen waarnemen. Laat ons zien met ogen van liefde, zodat we u overal waar we gaan vinden en u zien in alles wat u heeft geschapen. Laat ons u zien in iedere cel van ons lichaam, in iedere-emotie van onze geest, in iedere droom, in iedere bloem, in ieder mens die we ontmoeten. U kunt zich niet voor ons verbergen, want u bent overal en wij zijn een met u. Laat ons deze waarheid bewust ervaren.

Maak ons bewust van onze macht een hemelse droom te creëren waarin alles mogelijk is. Help ons onze verbeeldingskracht te gebruiken om de droom die ons leven is, de magie van onze creatie, te sturen, zodat we kunnen leven zonder angst, zonder boosheid, zonder jaloezie, zonder afgunst. Geef ons een licht om te volgen en moge vandaag de dag zijn dat onze zoektocht naar liefde en geluk ten einde is gekomen. Laat vandaag iets heel bijzonders met ons gebeuren dat ons leven voor altijd zal veranderen: laat alles wat we doen en zeggen een uiting zijn van de schoonheid in ons hart en altijd gebaseerd op liefde.

 

Help ons als u te zijn, als u lief te hebben, als u te delen en een meesterstuk van schoonheid en liefde te creëren zoals alles wat u heeft geschapen meesterwerken zijn van schoonheid en liefde. Help ons geleidelijk aan vanaf vandaag de kracht van onze liefde te ontwikkelen zodat we ooit een echt kunstwerk creëren – dat van ons eigen leven. Vandaag, Schepper, bieden we u al onze dankbaarheid en liefde aan omdat u ons het leven heeft geschonken . Amen.

 

 

GEBED OM ZELFLIEFDE

Vandaag, Schepper van het Universum, vragen we u ons te helpen onszelf te accepteren gewoon zoals we zijn, zonder oordeel. Help ons onze geest te aanvaarden zoals die is, met al onze emoties, al onze dromen en al onze hoop.

Help ons onze persoonlijkheid, onze unieke manier van zijn te aanvaarden. Help ons ons lichaam te aanvaarden zoals het is, met al zijn schoonheid en volmaaktheid. Moge de liefde voor ons zo sterk worden, dat we onszelf nooit meer zullen afwijzen, waardoor we ons geluk, onze vrijheid en onze liefde niet meer saboteren.

Laat van nu af aan iedere daad, iedere reactie, iedere gedachte, iedere emotie gebaseerd zijn op liefde. Help ons, Schepper, onze zelfliefde te realiseren totdat de hele droom van ons leven is getransformeerd van angst en dram in geluk en blijdschap. Moge de kracht van onze zelfliefde sterk genoeg zijn om alle leugens waarmee we zijn geprogrammeerd te doorbreken – alle leugens die ons vertellen dat we niet goed genoeg zijn, niet sterk genoeg, niet intelligent genoeg, niet zullen slagen. Moge de kracht van onze zelfliefde zo sterk zijn, dat we ons leven niet meer hoeven te laten leiden door de meningen van anderen. Mogen we volledig onszelf geloven om de keuzes te kunnen maken die we moeten maken. Met zelfliefde zullen we niet langer bang zijn de verantwoordelijkheden die op ons pad komen onder ogen te zien en de problemen die daar soms mee gepaard gaan het hoofd te bieden. Moge alles wat we willen realiseren worden verwezenlijkt met de kracht van onze liefde voor onszelf.

Mogen we vanaf vandaag onszelf zo echt liefhebben, dat we nooit meer omstandigheden zullen creëren die zich tegen ons keren. Mogen we ons leven zo leven, dat we onszelf zijn en niet doen alsof we iemand anders zijn alleen maar om te worden geaccepteerd door andere mensen. We hebben dan niet langer andere mensen nodig om ons te bevestigen, omdat we dan zelf weten dat we goed zijn zoals we zijn. Mogen we dankzij de kracht van zelfliefde met genoegen in de spiegel kijken. Mogen we een brede glimlach op ons gezicht hebben die onze innerlijke en uiterlijke schoonheid accentueert. Help ons zoveel liefde voor onszelf te voelen, dat we altijd plezier scheppen in ons eigen gezelschap.

Help ons onszelf lief te hebben zonder oordeel, want als we oordelen en ons schuldig voelen of andere de schuld geven, hebben we behoefte aan straffen en verliezen we het perspectief van uw liefde. Sterk onze wil om onszelf hier en nu te vergeven. Reinig onze geest van emotioneel gif en zelfoordelen, opdat we in totale vrede en liefde kunnen leven.

Laat onze zelfliefde de kracht zijn die onze levensdroom verandert. Help ons om met die nieuwe kracht in ons hart, de kracht van zelfliefde, iedere relatie die we hebben te transformeren, te beginnen met de relatie die we met onszelf hebben. Help ons vrij te zijn van welke conflicten dan ook met anderen. Moge het ons gelukkig maken, onze tijd samen met onze dierbaren door te brengen en mogen we hen vergeven voor de dingen die ze jegens ons hebben gedaan en die we als onrecht hebben ervaren. Help ons zo veel van onszelf te houden, dat we iedereen die ons ooit in ons leven heeft gekwetst kunnen vergeven.

Geef ons de moed om onze familie en vrienden onvoorwaardelijk lief te hebben en onze relaties op de meest positieve en liefdevolle wijze te veranderen. Help ons nieuwe communicatiekanalen te creëren die iedere machtsstrijd uitsluiten, nieuwe vormen van communiceren waarbij er geen winnaar of verliezer is. Help ons samen te werken als een team dat gericht is op liefde, op blijdschap en op harmonie.

Mogen onze relaties met onze familie en vrienden gebaseerd zijn op respect en blijdschap, zodat we niet langer de behoefte hebben anderen te vertellen hoe ze moeten denken of zijn. Moge onze liefdesrelatie de mooist denkbare relatie zijn, waarin we iedere keer als we onszelf met onze partner delen vreugde ervaren. Help ons anderen te aanvaarden zoals ze zijn, zonder oordeel. Want als we anderen afwijzen, wijzen we onszelf af. En als we onszelf afwijzen, wijzen we u af.

Vandaag is een nieuw begin. Help ons vanaf vandaag ons leven opnieuw te beginnen met de kracht van zelfliefde. Help ons van het leven en van onze relaties te genieten, het leven te onderzoeken, risico’s te nemen en niet langer bang te zijn voor liefde. Help ons ons hart te openen voor de liefde die ons geboorterecht is. Help ons Meesters van Dankbaarheid, Edelmoedigheid en Liefde te worden, opdat we van nu tot in alle eeuwigheid ons kunnen verheugen in al het door u geschapene. Amen.

 

Attitudinal Healing

Attitudinal Healing (AH) komt voort uit Een Cursus in Wonderen® (ECIW) en wil ons handreikingen doen voor het leven in innerlijke vrede. Dagelijkse oefeningen geven ons -net als het volgen van autorijlessen- een zekere routine om ontspannen te reageren in ‘noodsituaties’. Dit oefenen om anders met stressvolle situaties om te gaan, leidt ons weg van oordelen en schuld en geeft ons direct een andere ervaring; meer rust, meer vrede, meer ontspanning. Attitudinal Healing wil letterlijk zeggen ‘het helen van je innerlijke houding of instelling.’ Het is gebaseerd op de overtuiging dat je altijd kunt kiezen voor innerlijke vrede in plaats van innerlijke strijd, voor liefde in plaats van angst. Oprichter van A.H. is Jerry Jampolsky. Psychiater.

Principes & richtlijnen

 

In de AH-groepen wordt gewerkt met de 12 principes van Attitudinal Healing en 10 richtlijnen voor het werken in AH-groepen. Deze worden aan het begin van de bijeenkomst voorgelezen door de deelnemers. Dit om onszelf er telkens weer aan te herinneren.


De 12 principes van Attitudinal Healing

 1. De kern van ons wezen is liefde.
 1. Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.
 1. Geven en ontvangen zijn in wezen één.
 1. We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.
 1. NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.
 1. Wij kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.
 1. We kunnen liefde zien in plaats van fouten.
 1. We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt.
 1. We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.
 1. We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten.
 1. Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.
 1. Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die óf liefde verspreiden, óf  een beroep doen op liefde.


De 10 richtlijnen voor het werken in groepen

 1. Ons doel is aan onszelf te werken, elkaar wederzijdse steun te geven en te oefenen in onbevooroordeeld luisteren en delen.
 1. We erkennen dat het proces dat ieder doormaakt belangrijk is en niet ons oordeel  hierover. Geaccepteerd worden in de fase waarin we zijn, maakt het makkelijker anderen te accepteren in plaats van te veroordelen.
 1. We delen wat voor ons en wat voor anderen werkt, in plaats van advies te geven. We laten anderen hun eigen antwoorden vinden.
 1. Door onze eigen gevoelens te tonen, ontdekken we gemeenschappelijke ervaringen die ons met elkaar verbinden.
 1. We respecteren elkaar als unieke mensen. We erkennen dat ieder zichzelf beter kent dan wie ook. Als we luisteren naar onze innerlijke stem, vinden we ons beste antwoord.
 1. We zijn hier om elkaars innerlijke leiding te steunen en elkaar te helpen concentreren op wat werkelijk voor ieder van ons telt. We zijn niet hier om te preken of elkaar te confronteren.
 1. De rollen van leerling en leraar zijn onderling verwisselbaar. Ongeacht leeftijd of ervaring gaan ze van de een op de ander over.
 1. We oefenen in het samenzijn met anderen, waarbij we leren alleen het licht in hen te zien en niet hun schaduwzijde.
 1. Alle informatie die in de groep wordt uitgewisseld is vertrouwelijk.
 1. We willen in gedachten houden dat we altijd een keuze hebben tussen vrede en innerlijke strijd, tussen liefde en angst.

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥